Spring Light 8 / Пролетно сияние 8

$270.00
  • Spring Light 8 / Пролетно сияние 8
  • Spring Light 8 / Пролетно сияние 8
  • Spring Light 8 / Пролетно сияние 8
  • Spring Light 8 / Пролетно сияние 8

Object, wooden frame with Spring Light, photography on recycled paper
Обект, дървена рамка с Пролетно сияния, фотография върху рециклирана хартия
Dimension / Размери 31cm x 22,5cm x 1,25cm