Snowflake 2 / Снежинка 2

$540.00
  • Snowflake 2 / Снежинка 2
  • Snowflake 2 / Снежинка 2
  • Snowflake 2 / Снежинка 2

Object, Black wooden frame with snowflake, gouache on recycle paper
Обект, дървена рамка със Снежинка, гваш на рециклирана хартия
Dimension / Размери 31cm x 22,5cm x 1,25cm