Skates / Кънки

$720.00
  • Skates / Кънки
  • Skates / Кънки
  • Skates / Кънки
  • Skates / Кънки

Object, black wooden frame with Skates, gouache on recycle paper
Обект, черна дървена рамка с Кънки, гваш на рециклирана хартия
Dimension / Размери: 41,5cm x 31,5cm x 1,25 cm