Mountain / Планина

$720.00
  • Mountain / Планина
  • Mountain / Планина
  • Mountain / Планина
  • Mountain / Планина

Object, black wooden frame with Mountain, gouache on recycle paper
Обект, черна дървена рамка с Планина, гваш на рециклирана хартия
Dimension / Размери: 41,5cm x 31,5cm x 1,25 cm

Върхове, погледнати от далеч. Без преспектива, плоски фигури, като заоблени триъгълници, с бели кръгове за облаци и жълто слънце. Различни цветове, изгращи спокойна и стабилна композиция. Хълмове, планина, напомняща Балкан. Мир и спокойствие сред тях, с бели облаци, напомнящи движение.