K4

$360.00
  • K4
  • K4
  • K4

Wooden box with abstract face, paper cut
Дървена кутия с абстрационно лице, хартиена изрезка
Dimension / Размери 31cm x 22,5cm x 2,5cm