Hills Moment 4 / Хълмов момент 4

$240.00
  • Hills Moment 4 / Хълмов момент 4
  • Hills Moment 4 / Хълмов момент 4
  • Hills Moment 4 / Хълмов момент 4
  • Hills Moment 4 / Хълмов момент 4
  • Hills Moment 4 / Хълмов момент 4

Wooden box with Hills Moment, photography on recycled paper
Дървена кутия със знак Хълмов момент, фотография върху рециклирана хартия
Dimension / Размери 31cm x 22,5cm x 2,5cm