Colour Correction 3

$250.00
  • Colour Correction 3
  • Colour Correction 3

A wooden boxes with colour corrections, gouache on wood and paper cut
Дървени кутии с цветни корекции, гваш на дърво и хартиена изрезка
Dimension / Размер: 22cm x 16cm x 5cm