Bookscope A

$500.00
  • Bookscope A
  • Bookscope A

Object, Certificate and private link for downloading animation Bookscope А
Обект, Сертификат и индивидуален линк за сваляне на анимацията Книгоскоп А
(Книгата като обект, оформена от Райчо Станев, (2010-2020)
Size / Размер 1080px x 1080px, 01:45, mp4