Book as an Object / Книгата като обект

$35.00
  • Book as an Object / Книгата като обект
  • Book as an Object / Книгата като обект
  • Book as an Object / Книгата като обект
  • Book as an Object / Книгата като обект
  • Book as an Object / Книгата като обект

Book as an Object - bulgarian book covers collection from 50s to late 80s. Print on paper, 160 pages. Книгата като обект - колекция на български корици на книги от 50те до краят на 80те години на 20ти век. Принт на хартия, 160 страници.
Dimensions: 165x240x11,5mm / Размери: 165х240х11,5мм
.