Boat / Лодка

$720.00
  • Boat / Лодка
  • Boat / Лодка
  • Boat / Лодка
  • Boat / Лодка

Object, black wooden frame with Boat, gouache on recycle paper
Обект, черна дървена рамка с Лодка, гваш на рециклирана хартия
Dimension / Размери: 41,5cm x 31,5cm x 1,25 cm